Battle of the Maroons

Ananda vs Nalanda

54th Battle of the Maroons

Ananda Captain

Sujeewa Kamasooriya

P. Sarawanamuttu Stadium

March 26th and 27th of 1983

The 54th battle of the maroons ended in a draw.

Nalanda Captain

Kushan Weerasingha

Ananda Team

Seated (left to right)
Mohan Dehigama, Priyantha Udayaratne, Manjula Thenuwara,Sujeeva Kamalasooriya(Captain), Vasantha Fernando(Vice. Captain), Prasad Hewagama, Nishantha Ranatunga.

Standing (left to right)
Kapila Perera, Ranil Dharmasekara, Manjua Bodarage, Lasantha Wanigasekara, Manjula Kariyapperuma, Nanadika Ratnasiri, Nimesh Withana, Prsanna Shamanga, Praneeth Gunawardana, Shantha Karunaratna.

Nalanda Team

Seated (left to right)
Sanduna Kapugeekiyana, Keerthi Kumarasinghe, Thilanga Sumathipala (Vice Captain), Kushan Weerasinghe(Captain),Roshan Mahanama,Kapila Wickramasuriya.

Standing (left to right)
Namal Mendis, Sarath de Silva,Rohitha Priyadarshana,Amal Wijemuni,Priyal de Mel,Viraj Wickramasinghe,Ajith Jayasinhe, Asanka Gurusinghe,Gamini Wickramasinghe, Ranil Perera, Imal Boteju,Jayantha Saram,Senaka Senanayake.